Citizenship of Saint Lucia Enterprise Prosjekter

Citizenship of Saint Lucia Enterprise Prosjekter

Ministerkabinettet vil vurdere virksomhetsprosjekter som å bli inkludert på den godkjente listen for Citizenship by Investment Program.

Godkjente bedriftsprosjekter faller i syv (7) brede kategorier:

  1. Spesialitetsrestauranter
  2. Cruisehavner og båthavner
  3. Agro-prosesseringsanlegg
  4. Farmasøytiske produkter
  5. Havner, broer, veier og motorveier
  6. Forskningsinstitusjoner og fasiliteter
  7. Offshore universiteter

Når godkjenning blir foretaksprosjektet tilgjengelig for kvalifiserte investeringer fra søkere om statsborgerskap etter investering.

Citizenship of Saint Lucia Enterprise Prosjekter

Når en søknad om statsborgerskap ved hjelp av en investering i et godkjent bedriftsprosjekt er godkjent, kreves følgende minimumsinvestering:

Alternativ 1 - En eneste søker.

  • En minimumsinvestering på 3,500,000 dollar

Alternativ 2 - Flere enn en søker (joint venture).

  • En minimumsinvestering på $ 6,000,000 1,000,000 XNUMX, hvor hver søker bidrar med ikke mindre enn XNUMX XNUMX XNUMX dollar